ALLMÄNA VILLKOR

Dryckes- & delikatessmässa på Slagthuset i Malmö, 17-19 april 2020

ALLMÄNNA VILLKOR

Bestämmelser mellan arrangör och utställare1.

Arrangören förbehåller sig rätten att avgöra vilka utställare som får förekomma på mässan då mässans avsikt är att erbjuda publiken ett stort utbud på både bredd och kvalitet.


2.

Om utställaren avbokar sitt deltagande på bekräftad mässa medför inte detta befrielse från betalning av bekräftad order. Senast två (2) månader innan mässans öppnande sker debitering med 50% av platshyran. Senast en (1) månad innan mässans öppnande förfaller hela platshyran till betalning.


             3.             

Överlåtelse helt eller delvis av förhyrd plats är inte tillåten utan arrangörens medgivande.


4.

Utställarplatsen ska vara inredd och klar den tid som arrangören anger. Platsens yta får inte överskridas.


5.

Utställda varor får inte tas bort under den tid som mässan pågår. Nedmontering och bortförsel ska ske enligt arrangörens angivna tid. Om nedmontering sker innan mässans stängning utan arrangörens medgivande debiteras en kostnad.


6.

Arrangören förbehåller sig rätten att bestämma utställarens placering om inget annat överenskommit.


7.

Arrangören ansvarar för den allmänna renhållningen. Utställaren ansvarar för renhållningen vid sin förhyrda plats.


8.

Arrangören ansvarar ej för utställarens varor/produkter, ej heller för försäkring av skada vållande av utställaren. Utställaren skall själv försäkra sina varor/produkter.


9.

Skada/åverkan på mässområdet som orsakats av utställarens personal, debiteras.


10.

Utställaren får inte vid sin förhyrda plats demonstrera varor på ett sådant sätt som stör omgivningen.


11.

Skulle strejk, lockout, brand eller särskilda åtgärder från myndighet eller kommun tvinga   

arrangören att ställa in mässan, återbetalas ej erlagd platshyra till utställaren, men denna äger rätt till motsvarande utställningsyta när mässan åter kan genomföras.

SMAKRIKT

2020

ÖPPETTIDER

17-19 april 2020

Fredag

14.00-16.00

(endast för branschen)

16.00-21.00

(för allmänheten)

Lördag

13.00-20.00

(för allmänheten)

Söndag

11.00-16.00

(för allmänheten)

PLATS

Slagthuset MMX

Carlsgatan 12E

211 20 Malmö


ENTRÉ

140 kr

ARRANGÖR

Angtre


KONTAKT

E-post: info@smakriktmalmo.se

Telefon: 0431 791 10

© Copyright. All Rights Reserved.